تریمبل و کوبلکو راه حل کنترل را برای بیل های مکانیکی SK210LC-10  Kobelco در اروپا معرفی می کنند

تریمبل و کوبلکو راه حل کنترل را برای بیل های مکانیکی SK210LC-10 در اروپا معرفی می کنند

این راه حل، کنترل ماشین دوبعدی را برای مشتریان به منظور افزایش کارایی و کیفیت در محل فراهم می کند.