Palfinger جرثقیل های زنجیری خود را راه اندازی می کند

Palfinger جرثقیل های زنجیری خود را راه اندازی می کند

تولید کننده جرثقیل های هیدرولیکی Palfinger نخستین جرثقیل خود را که روی شاسی خزنده نصب شده است، راه اندازی می کند.