تله هندلرهای جدید کامپکت و قدرتمند سری MT مانیتو

تله هندلرهای جدید کامپکت و قدرتمند سری MT مانیتو

با تنگتر شدن فضا در محل های کار، به ویژه در مناطق شهری، مانیتو با سه تله هندلر کامپکت جدید با طول و عرض 2 متر که در عین حال قادر به بلند کردن 3 تن مواد تا دو طبقه بالاتر هستند، به نیازهای مشتریان خود پاسخ می دهد.