ساندویک Leopard DI650i را رونمایی می کند

ساندویک Leopard DI650i را رونمایی می کند

تکنولوژی معدن ساندویک، خط تولید مته فشار بالا (DTH) خود را گسترش داده است.