Evoquip دو Cobra و یک Colt را در Hillhead معرفی می کند.

Evoquip دو Cobra و یک Colt را در Hillhead معرفی می کند.

Hillhead 2018 یک سکوی راه اندازی برای سه محصول جدید از Evoquip بود.

کراشر جدید Hillhead رونمایی می شود

کراشر جدید Hillhead رونمایی می شود

کراشر Keestrack که بریتانیا را الکتریکی کرده است در Hillhead رونمایی میشود.