کاترپیلار 5000 امین کامیون معدنی 793 را تولید می کند

کاترپیلار 5000 امین کامیون معدنی 793 را تولید می کند

کاترپیلار به تازگی 5000 امین تراک معدنی مدل Cat793 را تکمیل کرده است.