کامپکتور دو استوانه ای Dynapac مدل CC1100 / CC1200 VI

کامپکتور دو استوانه ای Dynapac مدل CC1100 / 1200 VI

کامپکتور دو استوانه ای Dynapac مدل CC1100 / 1200 VI