غلتک کیس مدل SV212D و SV216D

غلتک کیس مدل SV212D و SV216D

SV212D و SV216D غلتک های ارتعاشی تک استوانه ای Case