اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

کروشر

رکورد فروش سال سازنده کروشر Rubble Master

رکورد فروش سال سازنده کروشر Rubble Master

Rubble Master، رکورد 2018 را گزارش داد و منتظر رشد بیشتر در سال 2019 است
سازنده کروشر Rubble Master، رکورد فروش سال 2018 را گزارش کرد و به دنبال موفقیت دیگری در سال 2019 است.

کروشر بین المللی McCloskey مدل I44Rv3

کروشر بین المللی McCloskey مدل I44Rv3

کروشر بین المللی McCloskey مدل I44Rv3

 دوازده نوآوری گروه ویرتگن

دوازده نوآوری گروه ویرتگن

گروه ویرتگن بیش از دوازده نوآوری خود را نمایش می دهد.