اولین کامیون بدون سرنشین هیوندای

اولین کامیون بدون سرنشین هیوندای

شرکت هیوندای نخستین سفر با یک کامیون Xcient بدون سرنشین را در بزرگراه کره جنوبی انجام داد