کامیون اتوماتیک بدون کابین ولوو Vera

کامیون اتوماتیک بدون کابین ولوو Vera

این کامیون الکتریکی بدون سرنشین برای حمل و نقل های کوتاه طراحی شده است.