لودر ولوو با 25 درصد بهره وری سوختی بهتر

لودر ولوو با 25 درصد بهره وری سوختی بهتر

لودرهای سایز متوسط ولوو برای 25 درصد بهره وری سوختی بهتر آپدیت می شوند.