نمایشگاه ملی تجهیزات سنگین کانادا

نمایشگاه ملی تجهیزات سنگین کانادا

28 تا 29 مارس 2019 جشن 22 سالگی این نمایشگاه به عنوان بزرگترین نمایشگاه تجهیزات سنگین در کانادا است.

National Heavy Equipment Show

نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات سنگین به میسی ساگا بازمیگردد

نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات سنگین ملی سنگین برای نسخه دیگری آماده می شود، که در تاریخ 28 و 29 مارس سال 2019 در مرکز بین المللی میسی ساگا برگزار می شود.