شرکت آلومینیوم المهدی رسمأ به مپنا واگذار شد

شرکت آلومینیوم المهدی رسمأ به مپنا واگذار شد

در پایان این نشست مدیریت کارخانه آلومنیوم المهدی رسما از سوی سازمان خصوصی سازی به شرکت مپنا تحویل گردید و آقای حمید مهتدی از سوی شرکت مپنا به عنوان مدیرعامل جدید کارخانه المهدی معرفی شد.

ساخت 150 دستگاه لکوموتیو دیزل ‌الکتریک

ساخت 150 دستگاه لکوموتیو دیزل ‌الکتریک

گروه مپنا با انعقاد قرارداد تأمین ۱۵۰ دستگاه لکوموتیو افتخار کسب فن‌آوری ساخت لکوموتیوهای مسافری و قطعات مربوط و تولید لکوموتیو دیزل ‌الکتریک مسافری برای اولین ‌بار در کشور را کسب نموده است.