ماشین های زباله جی سی بی

ماشین های زباله جی سی بی

لاین زباله دان های سایت کار جی سی بی شامل 6T-1 با یک سطل جلودار و یا چرخان و ظرفیت 6 تن است