لودر های چرخدار ولوو L20H و L25H

لودر های چرخدار ولوو L20H و L25H

جدیدترین لودر های چرخدار کامپکت ولوو L20H و L25H طراحی شده اند تا با آخرین مقررات انتشار مطابق باشند.

لودرهای آپدیت شده ولوو L60H، L70H

لودرهای آپدیت شده ولوو L60H، L70H

آپدیت 2.0 سری H در لودرهای L60H و L70H انجام شده است و ماشینهای تولید شده تا 25 درصد میزان مصرف سوخت بهتری را ارائه می دهند.