جان دیر لودر چرخدار هیبرید 994K خود را آپدیت می کند

جان دیر لودر چرخدار هیبرید 994K خود را آپدیت می کند

994K دارای 9 تا 14 درصد کاهش مصرف سوخت نسبت به IT4 پیشین خود است.

آپدیت لودر هیبرید 944K جان دیر

آپدیت لودر هیبرید 944K جان دیر

جان دیر لودر هیبرید 944K را با موتور جدید آپدیت می کند.