Bomag roller

غلطک ارتعاشی تک استوانه ای بوماگ Bomag

غلطک ارتعاشی تک استوانه ای بوماگ Bomag با مقیاس های شیب دار.غلطک ارتعاشی تک استوانه ای بوماگ با توانایی بالا رفتن تا 55 درصد می باشد.