غلطک HAMM

نوآوری ها HAMM برای غلطک آسفالت و خاک

در CTT 2018، شرکت HAMM در حال نمایش مجموعه ای از کامپکشن های ویژه ای است که نیازهای بازار روسیه را برآورده می کند.