اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

دامپتراک

جان دیر گارانتی دامپ تراک خود را گسترش می دهد

جان دیر گارانتی دامپ تراک خود را گسترش می دهد

جان دیر گارانتی انتقال دامپ تراک مفصلدار خود را گسترش می دهد.

جان دیر گارانتی دامپ تراک خود را گسترش می دهد

جان دیر گارانتی دامپ تراک خود را گسترش می دهد

جان دیر گارانتی انتقال دامپ تراک مفصلدار خود را گسترش می دهد.

Terex Trucks TA300

کامیون Terex Trucks TA300 سرعت بیشتر، راندمان سوخت بهتر

Terex Trucks TA300 را با انتقال جدید، سرعت بیشتر، راندمان سوخت بهتر ارتقاء داد