23 تاور کرین لیبهر در پروژه توسعه فرودگاه در سانتیاگو شیلی

23 تاور کرین لیبهر در پروژه توسعه فرودگاه در سانتیاگو شیلی

بخش تاور کرین لیبهر بار دیگر مهارت خود را در ساخت و ساز فرودگاه ثابت می کند: در مجموع 23 تاور کرین لیبهر برای گسترش "Santiago Nueva Pudahuel International" در شیلی استفاده می شوند.

Liebherr LTM 1090-4 with 60-metre telescopic

جرثقیل جدید لیبهر با بالابر تلسکوپی مدل LTM 1090-4

LTM 1090-4.2 جدید لیبهربا بالابر تلسکوپی 60 متری اش نشان می دهد که چه کارهایی می تواند در محیط های کاری تنگ انجام دهد.