اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

تجهیزات ساخت و ساز

بیل های مکانیکی اسکید استیرهای جدید هستند

بیل های مکانیکی، اسکید استیرهای جدید هستند

لودر اسکید استیر اغلب به عنوان چاقوی سپاه سوئیس در تجهیزات ساخت و ساز شناخته می شود

افزایش 32 درصدی فروش ماشین آلات ولوو

افزایش 32 درصدی فروش ماشین آلات ولوو

افزایش 32 درصدی فروش ماشین آلات ولوو در سه ماه دوم سال 2018

ربات های کارگر جدید در صنعت ساخت و ساز

ربات های کارگر جدید در صنعت ساخت و ساز

شرکت های ساختمانی به ربات های کارگر جدید خود خوش آمد میگویند.