اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

تایر

سپرهای کناری تایر به محافظت در برابر آسیب کمک می کنند

سپرهای کناری تایر به محافظت در برابر آسیب کمک می کنند

این ایده جدید کانادایی کمک می کند تا از تایرها در مکان های بازیافت متراکم محافظت شوند

تایر های بدون ردپای JLG

تایر های بدون ردپای JLG

تایر های بدون ردپای JLG

تایرهای دامپ تراک میشلین مدل Xtra Load Rigid

تایرهای دامپ تراک میشلین مدل Xtra Load Rigid

تایرهای دامپ تراک میشلین مدل Xtra Load Rigid

تایر شعاعی عاری از هوای SSL

تایر شعاعی عاری از هوای SSL

ورژن کشش سطحی سخت Michelin Tweel از تایر شعاعی عاری از هوای SSL