کیت جدید استنلی، بیل مکانیکی های کامپکت را به یک وسیله حفاری کنترل از راه دور با کنسول شبیه Xbox تبدیل می کند

کیت جدید استنلی، بیل مکانیکی های کامپکت را به یک وسیله حفاری کنترل از راه دور با کنسول شبیه Xbox تبدیل می کند

سازنده ابزار استنلی اعلام کرد که یک کیت جدید برای بیل مکانیکی های کامپکت که امکان کنترل عملیات از راه دور را آسان می کند، راه اندازی خواهد کرد.

بیل مکانیکی خزنده کامپکت لبیهر مدل R 926

بیل مکانیکی خزنده کامپکت لیبهر مدل R 926

لیبهر تولید بیل مکانیکی خزنده کامپکت R 926 را آغاز می کند.