لیوگانگ اولین بیل مکانیکی 3.5 تنی خود را رونمایی میکند

لیوگانگ اولین بیل مکانیکی 3.5 تنی خود را رونمایی میکند

لیوگانگ (LiuGong) اولین بیل مکانیکی 3.5 تنی خود که بدون نوسان دم است را رونمایی میکند.

LiuGong 9035EZTS

بیل مکانیکی 9035EZTS لیوگانگ معرفی شد

9035EZTS اولین بیل مکانیکی TF4بدون نوسان دم است که شرکت لیوگانگ( LiuGong ) تولید کرده است.