اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

باکت

باکت Cable Copper  Engconمدل CB29

باکت Cable Copper Engconمدل CB29

باکت Cable Copper مدل CB29 برای بیل های مکانیکی 27 تا 31 تن متریک طراحی شده است.

باکت های جدید جان دیر

باکت های جدید جان دیر

باکت های RB72، RB84، RB96 جان دیر

باکت های اسکلتی جدید کاترپیلار قابل استفاده برای درجه بندی

باکت های اسکلتی جدید کاترپیلار قابل استفاده برای درجه بندی

باکت های اسکلتی جدید کاترپیلار قابل استفاده برای درجه بندی