مته قوی XL ساندویک جایگزینی برای حفاری DTH

مته قوی XL ساندویک جایگزینی برای حفاری DTH

ساندویک، مته جدید XL خود را عرضه کرده است تا مزایای حفاری قدرتمند را به عنوان یک گزینه مناسب برای حفاری حفره (DTH) ارائه دهد.

استخراج معادن را با استراتژی تجهیزات مناسب به حداکثر برسانید

استخراج معادن را با استراتژی تجهیزات مناسب به حداکثر برسانید

تجهیزات استخراج سرمایه قابل توجهی به شمار می آیند، اما با ظهور فناوری، اکنون حتی ابزارهای بهتری نیز برای به حداکثر رساندن بهره وری در اختیار داریم.