ابراهیم نقوی

پیام تسلیت راه ما به شرکت محمدیان در پی فوت ابراهیم نقوی

گروه راه ما ضایعه درگذشت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان، مرحوم حاج ابراهیم نقوی تسلیت عرض می نماید