دستگاه آسفالت وگل SUPER 1300-3i

دستگاه آسفالت وگل SUPER 1300-3i

SUPER 1300-3i یک دستگاه آسفالت بسیار کامپکت است که آسفالت هایی با عرض 4.2 متر ارائه می دهد.