لیفتراک

لیفتراک کوماتسو پنوماتیک IC سری FH

لیفتراک کوماتسو پنوماتیک IC سری FH

سری FH هزینه های عملیات و نگهداری را با استفاده از سیستم هیدرواستاتیک کوماتسو، کنترل الکترونیکی HST و سیستم هیدرولیکی حساس باربری (CLSS)، کاهش می دهد.