اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

سنگ شکن

سنگ شکن

کروشر بین المللی McCloskey مدل I44Rv3

کروشر بین المللی McCloskey مدل I44Rv3

کروشر بین المللی McCloskey مدل I44Rv3

بریکر هیدرولیکی Montabert مدل V7000

بریکر هیدرولیکی Montabert مدل V7000

بریکر هیدرولیکی Montabert مدل V7000

RM 120GO سنگ شکن پرچمدار رابل

RM 120GO سنگ شکن پرچمدار رابل

RM 120GO سنگ شکن پرچمدار رابل به عنوان بزرگترین ماشین در مجموعه خود است.