Caterpillar

10 هزارمین بیل مکانیکی شعبه تگزاس کت


کارخانه کاترپیلار در ویکتوریا، تگزاس، 10 هزارمین بیل مکانیکی خود را تولید کرده است. توسعه این کارخانه در سال 2011 آغاز شد و بیش از 450 نیروی کار دارد.

کریس هیتزنن مدیر کارخانه گفت: "ما می خواستیم بخشی از چیزی بزرگ باشیم .و این بود.ما می خواستیم در طبقه همکف قرار بگیریم؛ چرا که می دانستیم فرصت های بزرگی خواهد بود. "


اولین بیل مکانیکی در ژوئن 2012 تکمیل شد؛ 10 هزارمین بیل مکانیکی خود را جشن گرفت.
 

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma2141