بررسی کمپکتور دستی آمان؛ هنگامی که قابلیت جابجایی مهم میشود.

هنگامی که قابلیت جابجایی مهم میشود.

ماشین آلات سبک وزن آمان پاسخی است به نیاز برای کوبش زمین در فضاهای محدود و باریک.

دستگاه های سبک اغلب در کناره ی دیوارها، گوشه ها، اطراف لوله ها و کابل ها استفاده می شوند. این دستگاه ها قادرند به نقاطی دسترسی پیدا کنند که توسط سایر کمپکتورها ممکن نیست. از همین روی، کمپکتورهای سبک نقش حیاتی در پروژه های عمرانی ایفا می کنند و موفقیت آنها با تسلط اپراتور بر کنترل دستگاه در باریک ترین و تنگ ترین فضاها شروع می شود.

همچنین قابلیت جابجایی دستگاه امری ضروریست. بر خلاف نامشان که سبک وزن خوانده میشوند، اما هنوز وزنشان به چند صد کیلوگرم میرسد. اطمینان از قابلیت جابجایی تمامی اندازه های این محصول به محیط کارگاهی یا انتقال سریع به مرحله بعدی کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

نسل جدید کمپکتورهای دستی آمان (ATR) و کمپکتورهای صفه ای لزران (APH) هر دو قابلیت مورد نیاز پیمانکاران که شامل دسترسی آسان به نقاط محدود و راحتی در انتقال و جابجایی است را دارا می باشند.

کمپکتورهای ATR

تعادل: کمپکتورهای دستی آمان دارای یک مرکز ثقل پایین هستند، این ویژگی امکان حرکت رو به جلوی عالی  به ما میدهد که موجب بی دردسر شدن عملیات می شود. همچنین تعادل بهبود یافته است . از ضربه ها و تکانه های  کوچک جلوگیری میکند و هدایت دستگاه را برای اپراتور آسان می سازد.

ارتفاع: یک قابلیت انحصاری این اجازه را به ما میدهد تا ارتفاع کمپکتور را به سادگی تنظیم نماییم، یک مزیّت مهم که اپراتور به  این وسیله به طور پیوسته برای افزایش قابلیت جابجابی و آسودگی کار تغییرات و اصلاحاتی را اعمال می کند .

دستگیره: دستگیره، ارتفاع، کفی مناسب و سیستم کنترل پیشرفته؛ هدایت و راهبری کمپکتور آمان را بدون در نظر گرفتن میزان تجربه اپراتور آسان می کند . دستگیره کم لرزش دستگاه را میتوان از تمامی جهات گرفت که این قابلیت ما را قادر می سازد به راحتی به فضاهای بسته و محدود دسترسی داشته باشیم.

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21533