آموزش گریدر

پکیج آموزشی گریدر موتور CM Labs

یک پکیج آموزشی گریدر موتور با شبیه ساز Vortex در شرکت CM Labs در دسترس است.

به گزارش راه ما، شركت می گوید: با استفاده از پکیج آموزشی شبیه ساز، اپراتورها می توانند تیغ شبیه سازی شده را به همان شیوه ای كه بر روی یک ماشین واقعی قرار می دهند، قرار دهند و درعین حال از قفل كننده ی مخصوص و كنترل اتوماتیک عبور از شیب نیز استفاده کنند. کارآموزان می توانند از شناخت کنترل های پایه به تمرینات پیشرفته تر ازجمله اعمال بارگیری و تخلیه تریلر تا مدیریت چرخه، پخش مواد، عملیات V-Ditch و موارد دیگر ارتقاء یابند. عملکرد و توانایی های اپراتور توسط شبیه ساز Vortex به طور عینی به دست می آید. این شبیه ساز اندازه هایی مانند راندمان تیغه، درجه کیفیت، زمان بیکاری، زمان چرخه و مصرف سوخت را اندازه گیری می کند. همچنین می تواند برای ارزیابی اپراتور استفاده شود.
 

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21224