مکان تاریخی جان دیر میزبان رویداد 2018 Hammer می شود

مکان تاریخی جان دیر میزبان رویداد 2018 Hammer می شود

مکان تاریخی جان دیر میزبان رویداد 2018 Hammer می شود.
مکان تاریخی جان دایر در Grand Detour، برای جشن تاریخچه آهنگری و تجارت 4 و 5 آگوست با رویدادی به نام «2018 Hammer» تنظیم شده است. در این رویداد، ده ها نفر از آهنگران برای ارائه نمایش، فروش کار خود و آموزش عمومی جمع میشوند.

دیگر معامله گران و زنان از جمله بافندگان سبد، سازندگان جارو، چرخ دستی ها و نجارها در این رویداد برای نشان دادن مهارت های خود و فروش محصولاتشان شرکت میکنند.
این رویداد رایگان است و بازدیدکنندگان میتوانند از ساعت 9 صبح تا 4 عصر حضور داشته باشند. در روز شنبه و یکشنبه شرکت کنندگان 12 سال به بالا قادرند تا قطعات خود را با دست بسازند و تجربه کسب کنند. شرکت کردن آهنگران کمک می کند تا دیگر افراد آموزش دیده و تجربه کسب کنند.

رویدادهای "Hammer " هر ساله از سال 2004 در مکان تاریخی جان دیر برگزار شده است.

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21150