عملیات تراشیدن آسفالت چیست؟

عملیات تراشیدن آسفالت چیست؟

هدف اصلي از نگهداري راهها فراهم آوردن شرايط مطلوب و راحت رانندگي در تمام شرايط آب و هوايي است . عمليات تراشـيدن سرد آسفالت يكي از كم هزينه ترين و مؤثرترين روش هاي شناخته شده براي نگهداري از راه ها اسـت. تراشـيدن آسـفالت هنگامي كـه قطر آسفالت بيشتر از ۱۰ سانتي متر است، در كاهش هزينه هاي نگهداري آسفالت شامل ديرتر خراب شدن دفعات بعدي و هزينه هاي نگهداري طولاني مدت بسيار كمك ميكند . عمق تراشيدن آسفالت با توجه به شرايط فعلي بستر و يكنواختي مورد نظر (بعد از بستر ريزي مجدد) تعيين مـيگـردد. تراشـيدن آسفالت باعث ميشود كه قشر بعدي ريخته شده يكنواخت تر (مسطح تر) باشد.

ماشين آسفالت تراش

 ماشين آسفالت تراش ماشيني است كه آسفالت خـراب شده را مي تراشد تا بتوانيم به جاي آن آسفالت جديد بريزيم. عمل تراشيدن بوسيله يك گردنده اسـتوانه اي شـكل كـه بـر روي آن چندين تيغه نصب شده است انجام ميگيرد.

 استفاده از ماشين آسفالت تراش دو مزيت اساسي به شرح زير دارد:

الف) مواد اوليه برداشته شده و مقطع جاده با مصالح جديد پوشانده ميشود. همچنين تاسيسات كار گذاشـته شـده در جـاده مثـل دريچه فاضلاب، دريچه هاي ادارات برق و آب و هم سطح با جاده در كار باقي ميمانند.

ب) مواد تراشيده شده (آسفالتهاي قديمي) قابل بازيافت ميباشد.

ماشين آسفالت تراش طوري طراحي شده است كه قادر است تمام انواع حركت ها و جابجايي ها را داشته و در گوشه ها  (زاويـه هـا )، بن بست ها و مكانهاي محدود مانور داده و دور بزند و عمليات تراشيدن را به سادگي انجام دهد. حركتها شامل چرخيدن چرخ هاي جلو به تنهايي، چرخيدن چرخهاي جلو و عقب در جهت همديگر (حركت خرچنگي) چرخيدن چرخ هـاي عقـب و جلـو مخـالف جهـت يكديگر و حتي چرخيدن چرخهاي عقب به تنهايي ميباشد.

شما میتوانید انواع اجاره و خرید و فروش اعم از اجاره بیل،اجاره بیل مکانیکی چرخ زنجیری،اجاره مینی بیل، اجاره لودر ولوو، اجاره جرثقیل، اجاره دستگاه آسفالت، مینی بیل و ... را در سایت راه ما انجام دهید.

 

 

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21370