شش نوآوری برای کمک به کاهش هزینه های ماشین آلات

شش نوآوری برای کمک به کاهش هزینه های ماشین آلات

هزینه نگهداری دستگاه بسیار بیشتر از قیمت اولیه خرید است. هزینه های عملیاتی به محض شروع کارموتور آغاز می شود، بنابراین دانستن هزینه های چرخه عمر و تجهیز ماشین ها با ویژگی های مناسب در بازده خوب سرمایه گذاری بسیار مهم است.   در اینجا ما به نوآوری هایی که به کاهش هزینه های ماشین کمک می کنند نگاه می کنیم.

ایده آل سازی

به این معنی که کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در پول خواهد بود. هنگامی که از ماشین استفاده نمیکنید پس نیازی به روشن نگه داشتنش ندارید از این رو ولوو مجهز به یک خاموش کن موتور خودکاراست که به صورت خودکار فقط در هنگام استفاده متصل می شود، اپراتورمیتواند مدت زمان روشن ماندن ماشین را تعیین وتنظیم کند. برای اکثر صاحبان، هزینه عملیاتی مصرف سوخت در درجه اول قرار دارد، بنابراین کاهش مصرف درکارکرد موتوردرمواقع غیر ضروری باعث صرفه جویی در مصرف سوخت و پول می شود.

 هرچه کمتر بیشتر

یکی از عواملی که بیشترین تاثیر را بر ارزش بازپرداخت دستگاه می گذارد، مجموع ساعت کاری  مصرف کمتر،  ارزش دستگاه بالاتر. بنابراین نصب یک دستگاه با قابلیت های مخابراتی –آن است که می تواند رفتار اپراتور و استفاده از دستگاه را نظارت کند

 یکی از بهترین روش ها برای شناسایی دوره های غیرفعال است، زمانی که ماشین ها می توانند خاموش شوند. صرفه جویی در ارزش سوخت و فروش مجدد قابل توجه است. مثلا تصور کنید که دو ماشین دقیقا مشابه همان کار  ساعت در سال 2555، حدود ٪05 در زمان خاموشی Aرا در همان سایت انجام می دهند. ماشین  ساعت در سال اجرا می شود. تفاوت در ارزش فروش 1055 با ٪20 در B اجرا می شود و ماشین  دلار بسته به اندازه مصرف دستگاه 25،555مجدد پس از حدود پنج سال می تواند به میزان بالای باشد

رازهای نرم افزاری ماشین

 متغیر باشد، بنابراین اگر شما می ٪05بهره وری ماشین با توجه به مهارت اپراتور می تواند تا توانید کار ساده تر انجام دهید، بهره وری مطمئنا افزایش خواهد یافت و هزینه ها کاهش می یابد.  به کاربران این امکان را میدهد که کار را  Volvo DigAssistسیستم های کنترل اتوماتیک مانند درکمترین زمان ،با دقت بالاتر ،سریع تر و ایمن تر وظایف را تکمیل کنند و این کار باعث کاهش هزینه های عملیاتی می شود.

مانند زندگی واقعی فقط بهتر

واقعیت مجازی دیگر محدود به بازی های ویدئویی نیست. واقعیت مجازی قادر به ارائه شبیه سازی های آموزشی پیشرفته عملیاتی است که می تواند به طور چشمگیری بهبود عملکرد در سایت های شغلی را شامل میشود. به نوبه خود جلوگیری از حوادث و کاهش هزینه های مالی و ارائه یک محیط واقعی برای اپراتورهای کارآموزرا بیشتر آشکار می کند. کارکنان آموزش در یک دنیای مجازی به اپراتورها اجازه می دهند تا اطمینان داشته باشند که در هنگام خروج از محل، ظرفیت بهینه خود را به کار گیرند، همچنین هزینه های سوخت و سایش ماشین ها را در هنگام واقعی استفاده برای آموزش را از بین می برند

روغن با کیفیت عمر بیشتر

نظارت پیشگیرانه بر ماشین که مشکلات را قبل از وقوع آن مشخص می کند، راه هوشمندانه ای برای کاهش هزینه ها است. همانند یک آزمایش خون، کیفیت روغن میتواند درمورد سلامتی یک دستگاه بسیار مهم باشد.با تکنولوژی در دسترس درحال حاضرمیتوان با استفاده از سنسورهای نظارت بر کیفیت روغن موتور به صاحبان این اجازه را می دهد تا نه تنها ببینند که تغییر روغن ضروری است یا نه، بلکه هر گونه مسائل بالقوه ای را که نیاز به پاکسازی قبل از افت کیفیت روغن باشد را میتواند بدون نیاز به یک مهندس مشخص کنند. نه تنها این تکنولوژی باعث افزایش عمر دستگاه می شود همچنین کاهش کل هزینه های مالکیت را در بر میگیرد.

 آینده ماشینهای برقی

به دنبال استفاده CEماشین های به طور کامل الکتریکی ممکن است هنوز شایع نشده باشند، اما ولوو  خود در یک پروژه HX1 بهینه از قدرت بالقوه به کارگیری الکترونیک میباشد. با مونتاژنمونه اولیه
تحقیقاتی معادن سعی در به کارگیری تمام توانایی الکترونیکی کرده و از این رو در کمک به کاهش  موفقیت داشته است.به محض این که فن ٪20 و کاهش کل هزینه مالکیت تا ٪50انتشار کربن تا آوری قوی اثبات شده، صنعت شروع به تغییر کرده. پذیرش کامل این فن آوری های جدید مزایای استفاده از ماشین های ترکیبی و الکتریکی را قابل توجه میسازد

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma2130