Liebherr LTM 1090-4 with 60-metre telescopic

جرثقیل جدید لیبهر با بالابر تلسکوپی مدل LTM 1090-4

LTM 1090-4.2 جدید لیبهربا بالابر تلسکوپی 60 متری اش نشان می دهد که چه کارهایی می تواند در محیط های کاری تنگ انجام دهد.
»جرثقیل متحرک 90 تنی با پشتیبانی متغیر در عمل
»بالابر تلسکوپی آن ده متر بلند تر از مدل های قبلی آن است
» پایه متغیر لیبهر به عنوان یک راه حل برای مشکلات فضا


پایه پشتیبانی متغیر برای جرثقیل های متحرک لیبهر، در واقع راه حلی برای مشکلات فضا در محیط های کار است. ویژگی توسعه یافته در کارخانه لیبهرامکان استفاده مطلوب از فضای محدود را می دهد. در دو سایت کاری الگو ،دانمارک و سوئیس، مشخص می شود که پایه متغیر تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از جرثقیل های متحرک شده است.
سوئیس، نخستین سایت کاری: یک سیستم خورشیدی جدید باید بر روی پشت بام یک خانه در کانتون آرگاو بین شهرهای بازل و زوریخ جداگانه نصب شود. هر دو این مناطق نیاز به حمایت کامل از جرثقیل متحرک داشتند، اما مجوز استفاده از آنها آماده نبود.
LTM 1090-4.2 یک جرثقیل متحرک برای باربری است، که با آن شرایط محدود سایت های کاری دیگر مشکل ساز  نیستند.
در هنگام ورود، راننده جرثقیل وسیله نقلیه خود را با پشت به ساختمان قرار داد. دم هردو جرثقیل میتوانند تا آخرین اندازه شان بدون هیچ مشکلی باز شوند ولی در جلوی جرثقیل جایی که در مرز دیوار و باغ قرار داشت پایه فقط توانست 39 تا 45 درصد طول خود را باز کند. بیشتر هم نیازی نبود زیرا جرثقیل متحرک لیبهرتوانست با شعاع بزرگ ترش کار را بر روی پشت بام در 20 دقیقه  انجام دهد. LTM 1090-4.2 آماده بود تا پانل های خورشیدی و مواد را روی سقف نصب کند بدین ترتیب مأموریت انجام شد.


دانمارک،دومین محل کار: بیش از یک هزار کیلومتری شمالی، یک راننده جرثقیل دیگری نیز با شرایط سخت مبارزه می کرد. جرثقیل متحرک لیبهراز همان مدل به سایت بندر آرهوس در دانمارک وارد شد. یک کمربند فلزی برای یک آسانسور باید به سازندگان نزدیک به 50 متر در هوا در یک کارخانه تولید مواد غذایی متصل شود. بار تنها حدود یک تن وزن داشت. در این مورد یک پله کوچک خارجی و یک مخزن دائمی نصب شده وجود داشت که گسترش پایه جرثقیل از جلو جرثقیل به حداکثر میزانش امکان پذیر نبود.
در نتیجه جرثقیل به طور معمول می تواند تمام شغل های اختصاص داده شده به آن را انجام دهد.
بالابر تلسکوپی 60 متری از طریق شعاع طولانی آن، راحتی زیادی را به ارمغان می آورد.


مزایای دیگری که لیبهربه جرثقیل 90 تنی جدیدش داده است 60 متر بالابر تلسکوپی است که ده متر طولانی تر از مدل های قبلی میباشد. این به این معنی است که بار را میتوان بدون استفاده از شبکه جابجایی به مقصد فرستاد.
پس از اتمام کار، LTM 1090-4.2 به ایستگاه خود در هینراپ ، 20 کیلومتر دورتر برمیگردد. 14 جرثقیل متحرک در شاخه BMS وجود دارد که همه آنها توسط لیبهرتامین می شوند. با حدود 120 جرثقیل متحرک و حدود 20 جرثقیل خزنده، BMS بزرگترین پیمانکار جرثقیل در دانمارک و سایت های دیگر آن در سوئد، نروژ و لهستان است.

با توجه به حداکثر انعطاف پذیری و عملکرد این سیستم پشتیبانی که توسط لیبهرارتقا یافته است این جرثقیل ها در بازار منحصر به فرد هستند.

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21102