افزایش چشمگیر فروش جهانی ربات های صنعتی

افزایش چشمگیر فروش جهانی ربات های صنعتی

اطلاعات جدید گزارش های خبری، آسیب های جهانی صنعت اتوماسیون را تایید میکند.
فروش ربات های صنعتی در سال گذشته به طور قابل توجهی 31 درصد افزایش یافته است. این بر اساس اطلاعات جدید فدراسیون بین المللی روباتیک، یک گروه عمده تجارت صنعتی است.
بزرگترین رشد در چین است، جایی که فروش 58 درصد افزایش یافت. رشد فروش در ایالات متحده نسبت به مقیاس جهانی متوسط بوده و تنها به 6 درصد رسید.

قوی ترین بخش های رشد در صنایع فلزی، صنایع الکترونیک و به طور چشم گیری در صنایع غذایی بوده است.

تمایل به اتوماسیون در فست فود بسیار زیاد است و رقابت بین شرکت هایی مانند دومینو و میگو رباتیک برای آماده سازی و تحویل غذا به صورت خودکار در سراسر کشور با افزایش حقوق و دستمزد انجام می شود.
تقاضا برای اتوماسیون در صنعت خودروسازی، که پایه اتوماسیون صنعتی از دهه 1950 بوده است، همچنان قوی است. تقاضای جهانی در صنعت خودرو 21 درصد افزایش یافته است.
Junji Tsuda، رئیس فدراسیون بین المللی رباتیک، می گوید: "رشد ربات های صنعتی در سراسر جهان به سرعت چشمگیری ادامه می یابد. گرایش های کلیدی مانند دیجیتالیزاسیون، ساده سازی و همکاری های انسانی-رباتی مطمئنا آینده را شکل می دهند و به سرعت پیشرفت می کنند."

انتظار می رود در سال 2018 و بعد از آن، رشد فروش برای ربات های کارآمد صنعتی ادامه یابد.

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21141