اصلاح ساعت کار رانندگان توسط اداره کل امنیت حمل و نقل

اصلاح ساعت کار رانندگان توسط اداره کل امنیت حمل و نقل

به گزارش راه ما FMCSA اصلاحات در ساعات کار رانندگان کامیون های تجاری را پیشنهاد می کند.
اداره کل امنیت حمل و نقل (FMCSA) یک فرایند قانون گذاری ایجاد کرده است که ساعات کاری رانندگان کامیون های تجاری را محدود می کند.

این پیشنهاد به عنوان پیش نویس قوانین پیشنهادی منتشر می شود که به عنوان "پیش قانون" نیز شناخته می شود. FMCSA از مردم خواسته است که در مورد چهار حوزه خاص این قانون نظر دهند. دوره نظرات، از طریق نشریه ANPRM در ثبت فدرال، به مدت 30 روز اجرا می شود.

چهار قانون مورد بررسی عبارتند از:


• افزایش ساعت کار حمل و نقل های کوتاه مدت فعلی از 12 ساعت به 14 ساعت.
• دو ساعت تمدید زمان کار 14 ساعته در مواقعی که یک راننده با شرایط نامساعد مواجه می شود.
• تجدید نظر درباره 30 دقیقه استراحت داده شده به رانندگان پس از 8 ساعت رانندگی بی وقفه.
• ارائه گزینه ای برای تقسیم 10 ساعت کار اجباری و استراحت برای رانندگان با ایجاد محفظه خواب در کامیون های آنها.

FMCSA گفت این پیش قانون واکنشی به "مسائل شایع مربوط به کنگره، صنعت و شهروندان" است.

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21223