ارتقاء لودرهای حفاری سری N کیس

ارتقاء لودرهای حفاری سری N کیس

پیشرفت های طراحی برای لودرهای حفاری سری N شامل مواردی است که برای رانشگر، هیدرولیک ها (سیستم کنترل کاملا جدید) و سیستم الکتریکی استفاده می شود. همچنین، Case چندین ویژگی اختیاری پیشین را استاندارد کرده است.
پکیج استاندارد سوخت شامل سوئیچ های حالت ECO است که برای هر دو عملکرد بارگیری و حفاری قابل استفاده می باشد. یک ویژگی غیر فعال  کننده خودکار موتور، سرعت موتور را زمانی که کنترل های حفاری برای یک فاصله زمانی استفاده نمی شود، کاهش می دهد. یک ویژگی خاموش شدن خودکار، موتور را بعد از چند فاصله زمانی غیرفعال، خاموش می کند. همچنین حالت استاندارد خاموش شدن موتور برای حفاطت از موتور هنگامی که دمای خنک کننده، درجه حرارت سیالات رانشگر و یا فشار روغن موتور بیش از حد معمول باشد، موتور را خاموش می کند.
رانشگر لودر سری N برای بهبود جاده سازی و درجه بندی، و همچنین برای قدرت فشار تحت بار و شتاب به روز شده است. گزینه های دیگر کارخانه برای لودر سری N شامل چراغ های جدید (چهارتا جلو، چهارتا عقب و دوتا در اطراف)، صفحه نمایش متصل به پنجره جلویی است.
 

لینک کوتاه خبر : https://www.rahma.ir/rhm/rahma21219