مکانیک غلتک آسفالت

تعداد بازدید : 56
مهدی قهرمانی
سابقه : 10
کد مکانیک : 307
مکانیک دستگاه : غلتک آسفالت

تعمیرات غلطک رفع اشکال الکترونیک و سوخت رسانی غلطک 3411 HAMM