اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

تاریخچه

تاریخچه

تاریخچه بیل مکانیکی قسمت سوم

تاریخچه بیل مکانیکی قسمت سوم

بیل های هیدرولیکی در اوایل سال 1950 در اجرای عملیات هایی نظیر اکتشاف و استخراج معادن عظیم، بجای بیل های کابلی قدیمی مورد استفاده قرار گرفتند.

تاریخچه بیل مکانیکی قسمت دوم

تاریخچه بیل مکانیکی قسمت دوم

اگرچه بیل های هیدرولیکی در اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفته اند اما با ماشین هایی که ما هم اکنون میشناسیم تفاوت چشمگیری داشتند.

تاریخچه بیل مکانیکی

تاریخچه بیل مکانیکی قسمت اول

بیل های مکانیکی در ابتدا در قالب ماشین های خودمختاری که لقب نخستین را بخود گرفته اند و بعد ها با بیل های مکانیکی هیدرولیکی که امروزه برای همگان شناخته شده است جایگزین شده اند

تاریخچه لودرهای چرخدار از گذشته تا کنون قسمت سوم

تاریخچه لودرهای چرخدار از گذشته تا کنون قسمت سوم

هنگامی که تولید کنندگان لودر در دهه 1950آغاز به ساخت لودرهای چرخ دار بزرگ تر نمودند، دقیقا یک دهه پس از آن، نظریه "برتری لودر بزرگ تر" از کم کم کمرنگ تر شد.

تاریخچه لودرهای چرخدار از گذشته تا کنون قسمت دوم

تاریخچه لودرهای چرخدار از گذشته تا کنون قسمت دوم

محور بازویی در لودرهای چرخ دار بزرگتر تولید شده در دهه 1950، در قسمت پشت جایگاه اپراتور تعبیه می شده است.

تاریخچه لودرهای چرخدار از گذشته تا کنون قسمت اول

تاریخچه لودرهای چرخدار از گذشته تا کنون قسمت اول

انواع لودر از قبیل لودر سطل دار، لودر تراکتوری و لودر چرخ دار از زمره ماشین آلات مقرون بصرفه و چندکاره مورد استفاده در ساخت و ساز مناطق مسکونی و راهسازی و معادن به شمار می روند.