راننده بیل مکانیکی

تعداد بازدید : 68
بی نام
سابقه :
کد راننده : 300
راننده دستگاه : بیل مکانیکی

سلام استخدام راننده حرفه ای بیل جهت کار در ماسه شویی کار با پیکور و پاکت در جاده هراز حقوق ۲۵۰۰، بیمه ، خوابگاه،خوراک ۰۹۱۲۰۸۴۰۷۰۴ لطفا راننده حرفه ای تماس بگیرد چندتا اومدن تست دادن رد شدن