راننده بیل مکانیکی

تعداد بازدید : 59
بی نام
سابقه :
کد راننده : 299
راننده دستگاه : بیل مکانیکی

سلام راننده بیل هستم با گواهینامه ویژه و مدارک تکمیل،میتونم بعنوان شاگردیا کمک راننده همکاری کنم چون تازه دستم راه افتاده،وکاملا فنی،سابقه کار درمعدن،درصورت نیاز تماس بگیرین،باموقعیت مشکلی ندارم,