راننده بیل مکانیکی

تعداد بازدید : 49
بی نام
سابقه :
کد راننده : 295
راننده دستگاه : بیل مکانیکی

راننده بیل هستم با سابقه کار با پیکور در محدوده قزوین 09914006389