راننده بیل مکانیکی

تعداد بازدید : 59
حسین محمدی
سابقه : 8 سال
کد راننده : 292
راننده دستگاه : بیل مکانیکی

متولد یکم بهمن ماه 67 آماده کار در تهران و شهرستان ها ساکن تهرانم