تعداد بازدید : 296

جرثقیل منیتووُک Igo 18

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 1.8 t
حداکثر شعاع : 24 m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 13800 mm
عرض کل : 2480 mm
ارتفاع کل : 3410 mm