تعداد بازدید : 305

جرثقیل کوبلکو 7055-3F

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 55 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : 51.8 m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : 159 kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : 2.2/1.5 km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : mm
عرض کل : mm
ارتفاع کل : mm