تعداد بازدید : 305

جرثقیل کاتو CR-200Rf

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 20 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : 6.5-28 m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : 19755 kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 8710 mm
عرض کل : 2290 mm
ارتفاع کل : 3245 mm